Samarbetspartners

OREINT har under flera år varit LINFs samarbetspartner i Sierra Leone. Framför allt har det gällt projekten med yrkesskolor för f d barnsoldater, men också för skolbyggnaden i Masiaka. Som de flesta lokala NGOs arbetar OREINT med landets utveckling. Det kan t ex gälla arbeten som att bygga brunnar, starta mikrolånsprojekt, yrkesskolor eller trädplantering.

Ebba Petterssons grundskola ligger i Göteborg och har elever från 6 till 16 år. Sedan 2005 arrangerar skolan Operation skolbygge en gång om året. Eleverna i år 6–9 arbetar en dag för att samla pengar till LINFs skolprojekt i Sierra Leone. Med insamlade medel har bland annat en skola, ett inackorderingshem och ett läxläsningsrum byggts. Skolan har också hjälpt till med skolmaterial och läxläsning.

U-landsföreningen vid Göteborgs Universitet och Chalmers U-landsföreningen var LINFs närmsta samarbetspartner i arbetet med yrkesutbildning för fd barnsoldater. U-landsföreningen har också gett en del bidrag till LINFs övriga projekt. Tillsammans med Ulandsföreningen är vi på gång att starta ett nytt projekt. 

Human Bridge är en biståndsorganisation som arbetar behovsanpassat materialbistånd för utveckla och skapa en rättvisare global resursfördelning på ett miljöeffektivt sätt. Deras biståndsprojekt handlar främst om att utrusta sjukhus och att skänka kläder, skor och andra textilier till utsatta. Tillsammans med LINF har Human Bridge skickat containers med sjukhusmaterial till Sierra Leone.

Tjörn Triathlon är ett årligt triathlon som hålls på Tjörn. Arrangörerna skänker varje år tröjor, som bl.a. kommit till användning för fotbollslag.