Pågående

Lindholmens Internationella förening driver flera olika projekt i Sierra Leone. Vår fadderbarnsverksamhet  är ett ständigt pågående projekt.

I norra delen av Sierra Leone, vid gränsen mot Guinea, ligger byn Kamawonie. Där fanns tills nyligen ingen elektricitet. Med hjälp av LINF finns nu ett computer charging centre. I centret bedrivs dataundervisning på skänkta datorer från Sverige. Datorerna laddas av solceller på centrets tak. Solcellernas batterier har en livslängd om tre år. För att spara ihop till nya batterier kan byborna mot en avgift ladda telefoner eller köpa kall dryck i centret. Försäljningen sköts av en funktionshindrad ung kvinna som tidigare var ett av LINFs fadderbarn. Centret invigdes i december 2021 under festliga former.

LINF fortsätter stödja projektet genom teknisk support och fortsatt insamling av datorer. Vill du bidra? Kontakta oss