Ebola

I mars 2014 rapporterades det första fallet av ebola i Sierra Leone. Efter det blev situationen allt värre. I juli trodde man att kulmen på smittspridningen hade nåtts. Det visade sig vara helt felaktigt och situationen för den sierra leonska befolkningen blev allt värre. LINF startade insamlingar för att stärka sjukvården i Sierra Leone. 

LINF startade två hygienprojekt. Ett i Kamaworni i Bombali District tillsammans med Ulandsföreningen vid Göteborgs universitet och Chalmers och ett i Port Loko District och våra byar Ropolon, Makabu, Lalsoso och Macita, samt vårt inackorderingshem i Waterloo. Vi samlade in skyddsmaterial, som skyddsoveraller, skyddsglasögon, skyddsmössor, skyddshandskar  samt annan utrustning som behövdes för att utrusta de två sjukstugorna i Kamaworni och Makabu. Sjuksköterskorna i Kamaworni och Makabu fick bidrag för att köpa in det som behövdes, men viss utrustning är svår att få tag på.

Sjuksköterskorna fick också förutsättningarna för att genomföra informationsmöten för bybefolkningarna om hur ebola smittar och vad man kunde göra för att skydda sig. Till byarna köpte vi in dunkar med kranar där klorin och vatten blandades för att desinficering. Dessa placerades ut på mötesplatser som sjukstugorna och moskén. Tvålar delades ut till befolkningen för att lättare upprätthålla en god hygien.

Läs också om när vi skickade ner en container med sjukhusmaterial.

Ebolainfo september

ebolainfo 141014

Fadderbrev 141216

Du kan fortsatt stödja vårt arbete med ett ekonomiskt bidrag till vårt plusgirokonto 280797-2.