Sierra Leone

Sierra Leone ligger i Västafrika och gränsar till Guinea och Liberia.  Landet är cirka 72 000 km2 stort. Sedan 1961 är landet självständigt efter att varit en brittisk koloni sedan 1896. Britterna grundade i slutet av 1700-talet staden Freetown för de frigivna slavarna från USA, Västindien och Storbritannien. Slavar från olika delar av Afrika fördes då till Sierra Leone.

Idag uppgår befolkningen till uppskattningsvis 5,5 miljoner.

Sedan 2007 är Ernest Bai Koroma president.

Klimatet i landet är tropiskt med en regnperiod som infaller varje år mellan maj och november.

Sierra Leone led svårt av ett blodigt inbördeskrig mellan 1991 och 2001. Halva befolkningen tvingades då att fly. Infrastrukturen kollapsade, cirka 2/3 av skolorna förstördes och 500.000 barn hade ingen möjlighet att gå i skolan under det tio år långa kriget.

Idag har en stor del av infrastrukturen återställts, tack vare bistånd från övriga världen. Fortfarande räknas Sierra Leone till ett av världens fattigaste länder, trots stora naturtillgångar av diamanter, guld, bauxit mm. 53,4 % av Sierra Leone vuxna befolkning lever under fattigdomsgränsen av $2 per dag.

marknadfiskenätfiskemarknad