Start

Universitet, yrkesskola, lärlingsutbildning och nya fadderbarn!

Med tillförsikt ser vi fram emot 2019. Vi har vi de två första ungdomarna på universitetet!  Maseray som studerar revision och företagande och Abu Paupa som läser ekonomi. MaHawa som avslutat sin frisörutbildning, Flera av pojkarna som nu är färdiga mekaniker, byggare, elektriker mm. Dessa ungdomar inspirerar också de yngre och visar att allt är möjligt!

Men vi står också inför stora utgifter. Vårt inackorderingshem i Waterloo behöver nya toaletter och dessutom måste vi dränera tomten och bygga skyddsvallar, eftersom regnen under sommaren nu är så kraftiga att de orsakar översvämning och skador på vårt inackorderingshem.

Fortfarande behöver vi fler faddrar. Vill du ge möjlighet till ett barn att få en ordentlig utbildning? det kan du göra genom att bli fadder hos oss för bara 200 kr i månaden!

 

Tack vare LINF går fler barn i skolan, fd barnsoldater har fått yrkesutbildning, kvinnor har fått mikrolån, ungdomar får möjlighet att söka finansiering till universitetsstudier, sjukhusen utrustats med såväl material som personal…

Lindholmens Internationella förening arbetar sedan 2002 för att förbättra villkoren för barn, unga och kvinnor i Sierra Leone.

Du kan göra en insats utifrån vad som passar dig bäst.

Du kan delta i föreningens arbetet. Ditt bidrag gör skillnad. Genom att bli fadder säkrar du skolgången för ett barn från byn Ropolon. Genom att köpa våra gåvokort förbättrar du kvinnornas och barnens liv.

Du kan också skänka ett engångsbelopp. Hjälp oss att arbeta för en positiv utveckling av Sierra Leone!

Betala till vårt konto 280797-2 eller swisha till 0709-305930. (Gunilla Fransson Bangura)

 

kvinnorDSC_0027allaktivitet