Projekt

LINF arbetar med olika utvecklingsfrämjande projekt på landsbygden i Sierra Leone. Fokus ligger framför allt på utbildning och vårt mål är att så många barn som möjligt ska få möjlighet att gå i skolan.

Av den anledningen driver LINF ett fadderbarnsprojekt, där du som fadder stödjer barnens skolgång för bara 200 kronor i månaden. Barnen kommer huvudsakligen från byn Ropolon, som ligger i Port Loko District, i den norra delen av Sierra Leone.

Pågående projekt

Avslutade projekt

På kartan är de byar där LINF bedriver projekt markerade.