Styrelsen

Ordförande: Gunilla Fransson Bangura

Vice ordförande: Chernor Bangura

Kassör: Ann-Sofie Mellqvist

Sekreterare: Lars Karlsson

Ledamöter:

Birgitta Adler
Anette Wigeborn Bergström
Emma Ahlqvist

Revisor Emma Carlstedt