Styrelsen

Ordförande: Gunilla Fransson Bangura

Kassör: Lars Karlsson

Sekreterare: Emma Kvartsberg

Ledamöter:

Chernor Bangura
Anette Wigeborn Bergström

Revisor Emma Carlstedt

Länk till Linfs stadgar