Om LINF

LINF är en öppen, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen vill främja utveckling på landsbygden genom att satsa på utbildning, samt genom att stärka kvinnlig företagsamhet. Föreningen ger också bidrag till studenter som vill fortsätta sina studier på universitetsnivå.

I november 2001 grundades Lindholmens Internationella Förening av Gunilla Fransson på Lindholmens Gymnasium i Göteborg. Medlemmar var då personal och elever på skolan. Grundtanken var att arbeta med praktisk solidaritet men också att arbeta för att skapa en tät kontakt mellan lärare och elever i Sverige och Sierra Leone. Sierra Leone var då svårt sargat av ett 10 år långt inbördeskrig.

Idag har föreningen ett flertal projekt igång. Vi har kvar grunden med praktisk solidaritet och det största fokuset på utbildningsfrågor. Vårt största projekt är vår fadderbarnsverksamhet, men vid sidan pågår också flera andra projekt. Genom åren har vi bl.a. byggt flera skolor, skickat sjukvårdsmaterial, drivit yrkesskola för f.d. barnsoldater. 

 

ALLA PENGAR GÅR FRAM

LINF har inga lönekostnader eller styrelsearvoden. Dina pengar går oavkortat till biståndsarbetet.

Vill din skola eller arbetsplats vara med och bidra, eller veta mer? Vi kommer gärna och informerar eller föreläser om vår verksamhet. Det finns många sätt att bidra – exempelvis genom Operation dagsverke, företagsfadderskap m.m. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

 Bild-26