Om LINF

LINF är en öppen, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen vill främja utveckling på landsbygden genom att satsa på utbildning, samt genom att stärka kvinnlig företagsamhet. Föreningen ger också bidrag till studenter som vill fortsätta sina studier på universitetsnivå.

I november 2001 grundades Lindholmens Internationella Förening av Gunilla Fransson på Lindholmens Gymnasium i Göteborg. Medlemmar var då personal och elever på skolan. Grundtanken var att arbeta med praktisk solidaritet men också att arbeta för att skapa en tät kontakt mellan lärare och elever i Sverige och Sierra Leone. Sierra Leone var då svårt sargat av ett 10 år långt inbördeskrig.

 Idag har föreningen ett flertal projekt igång. Grundtanken är fortfarande praktisk solidaritet och med det största fokuset på utbildningsfrågor. Förutom fadderbarnsverksamhet, pågår utbildningsprojekt, mikrolånsprojekt, skolbyggen och hjälp-till-självhjälps-projekt. Föreningen tittar också på möjligheter att förbättra framför allt mödra- och barnavården. Föreningen har inte längre sitt centrum på skolan utan är idag fristående.

Vill din skola eller arbetsplats vara med och bidra, eller veta mer? Vi kommer gärna och informerar eller föreläser om vår verksamhet. Det finns många sätt att bidra – exempelvis genom Operation dagsverke, företagsfadderskap m.m. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Bild-26