Ebba Petterssons grundskola

Ebba Petterssons grundskola har genom Operation Skolbygge under årens lopp samlat ihop pengar till byggandet av en yrkesskola i Masiaka, två timmar från huvudstaden. Projektet är ett initiativ från den lokala frivilligorganisationen OREINT och har stöttats av LINF. Pengarna har bland annat gått till själva skolbyggnaden samt möblemanget.

Idag är Ebba Petterssons grundskola med och stöttar barnens skolgång i byn Ropolon. Bland annat har pengar gått till ett inackorderingshus för de ungdomar som flyttat från byn för fortsatta studier, läxläsningshuset i Ropolon samt till läxhjälp.

http://www.ebbapettersson.se