Pågående

Lindholmens Internationella förening driver flera olika projekt i Sierra Leone. Vår fadderbarnsverksamhet är ett ständigt pågående projekt. Just nu arbetar vi för att få finansiella medel för att starta ett internet-café i Waterloo. Internet-cafeet ger möjlighet till datautbildning och självförsörjning. Det främjar också eget företagande. 
I norra delen av Sierra Leone, vid gränsen mot Guinea, ligger byn Kamawonie. Tillsammans med U-landsföreningen vid Göteborgs Universitet och Chalmers arbetar LINF för att bygga en ny skola där.

Fadderbarnsverksamheten fortgår som tidigare. Vi har en elev som slutfört gymnasiet. Till sommaren blir ytterligare några klara.