Sädesförråd

Sädesförråd till byn Ropolon

I stort sett alla människor i byn Ropolon lever av småskaligt jordbruk. Avkastningen varierar från år till år och lagringsutrymmena är  undermåliga. Ropolon har ett stort behov av  ett hållbart sädesförråd där människorna kan förvara sin säd, utan att riskera att det utsätts för djur- eller fuktskador.
Insamlingen till detta projekt ligger för tillfället på is. Byn hotas av exploatering av bauxit och kan – om det vill sig illa – bli tvungen att flyttas till ett annat område. Vi avvaktar för att se hur bauxit-projektet utvecklas.

På bilderna syns sädesförrådet i Kamawonie, bekostat av Ulandsföreningen vid Göteborgs universitet och Chalmers.

sädesförråd sädesförråd1