Industrimaskiner till Murialdo

Slottsbergsgymnasiet i Göteborg skänker industrimaskiner

I Lunsar ligger Murialdo Secondary school. Skolan har inriktning på tekniska utbildningar.  Hösten 2012 fick skolan ta emot flera industrimaskiner, skänkta av Slottsbergsgymnasiet. Lindholmens internationella förening ordnade med frakten ner. Svetsar, svarvar, lyftmaskiner  och andra verkstadsmaskiner förstärkte utrustningen vid skolan.
MASKIN1
maskin2