Skolbygge i Kamawonie

Skolbygge i Kamawonie

Redan i slutet av 1990-talet började Ulandsföreningen vid Göteborgs Universitet och Chalmers arbeta med byn Kamawonie i Bombali District i norra Sierra Leone. Då gällde det ett jordbruksprojekt och byggandet av ett sädesförråd. Kriget kom emellan och det dröjde sedan till 2002 innan arbetet med byn återupptogs. 
Nu har Kamawonie ett stort behov av en ny skolbyggnad. Den existerande skolan byggdes till att börja med som en kyrka, men har enbart använts som skola. Den är så sliten, så det inte är lönt att reparera den. Tillsammans med Ulandsföreningen vid Göteborgs Universitet och Chalmers arbetar Lindholmens internationella förening för att bygga en ny skola för år 1-9. Idag kan eleverna gå i skolan till år 6.
kam1