Skolbygge i Masiaka

2001–2002

Insamling av verktyg, möbler, maskiner till två skolor för före detta barnsoldater i Lunsar och Masiaka. Skolorna drevs av den lokala NGO:n OREINT under Bernard Conteh-Barrats ledning.

2002

Förstudie på uppdrag av SIDA av projektet med yrkesskolor för före detta barnsoldater. Projektägare var U-landsföreningen vid Göteborgs Universitet och Chalmers.

Utbytesprogram med skolorna i Lunsar och Masiaka. Tre lärare och fyra elever från Lindholmens gymnasium besöker skolorna i Sierra Leone. Utbytet bekostas av Internationella Programkontoret. Deltagarna sprider information om landet efteråt genom bland annat föreläsningar.

2003–2005

LINF initierar och ingår i projekt tillsammans med U-landsföreningen vid Göteborgs Universitet och Chalmers. Detta sponsras av Forum SYD och stödjer de två yrkesskolorna med skolmaterial, lärare etc., under tre år. Föreningen samlar tillsammans med U-landsföreningen in pengar till egenavgiften i projektet (20 %), vilket sker bland annat genom försäljning av almanackor under en fyra års period samt arrangemang av fester.

2004–2009

Färdigställande av yrkesskola i Masiaka:

Under många år drevs utbildningen i Masiaka under en blå pressännig, med dålig eller ingen tillgång till el och sanitetsutrymmen och som under regnperioden förstördes.

Idag finns en inredd skolbyggnad som har el, separata toaletter för killar och tjejer samt en brunn. Skolan drivs idag av den lokala organisationen OREINT, som jobbar med att få den statligt finansierad.

LINF har tidigare hjälpt till med att betala löner till lärarna.